ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ IRIDA
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Ιστοσελίδα καναλιού:  http://www.iridatv.gr